SKILLS FOR LIFE SCIENCE

VARFÖR TECHSUPPLY

Behovet av ingenjörer och tekniker växer ständigt

Under de kommande åren kommer massiva investeringar att göras i utveckling av nya produkter, teknisk utrustning och produktionsanläggningar inom läkemedels-, bioteknik- och medicinindustrin.

Investeringarna skapar en stor efterfrågan på ingenjörer och tekniker, som ofta måste tänka utanför ramarna för att få den nödvändiga kapaciteten.

Det är här vi kommer in i bilden genom att lägga till den extra kunskapskapacitet som projekten kräver på hyresbasis.

Medarbetarna är tillsvidareanställda hos oss och arbetar direkt i de företag där projekten pågår till vardags. Här ingår vi i det övergripande projektteamet under den lokala projektledningen.

Vi fokuserar på långsiktiga partnerskap med våra kunder, där vi ingår som en flexibel del av bemanningen.

Sammantaget bidrar våra tjänster till att säkerställa tidtabeller, kvalitet och projektekonomi.

Så länge företagen kan identifiera sin egen kapacitet kompletterar vi med den kompetens som saknas

DET ÄR ENKELT ATT BLI KUND HOS OSS

1. Ditt företag lämnar in en kravspecifikation
2. Vi etablerar en pool av lämpliga tekniker
3. Du granskar poolen och väljer de tekniker som du vill använda
4. Vi skickar in ett “Användaravtal för företag” för underskrift
5. Teknikerna börjar i ditt projekt

Kontakta oss på telefon +45 7734 0430 eller mail@techsupply.dk