VÅRA KOMPETENSER

Våra kunder använder oss t.ex. för omstrukturering, nya produktionsanläggningar, driftsättning av maskiner, översyn av befintliga anläggningar

Kontakta oss på telefon +45 7734 0430 eller mail@techsupply.dk

Hydraulik
Pneumatik
Mekanik
Motorteknik
Automation

PLC-programmering
Elektroteknik
Elektronik
Energiteknik
Maskinteknik

• Kalibrering
• Konstruktion
• Teckning
• Teknisk montering
• Teknisk underhåll