PERSONDATAPOLITIK

Herunder finder du gældende Persondatapolitik der tillige er gældende Betingelser for brug af TechSupply for private brugere.

DEN DATAANSVARLIGE

TechSupply ApS Stærkendevej 43, 4000 Roskilde, CVR.nr. 43521365

DET VIGTIGSTE AT VIDE SOM PRIVATBRUGER AF TECHSUPPLY’S YDELSER

Som privat bruger af TechSupply er det vigtigt at du ved følgende:

 1. Formålet med at besøge vores hjemmeside er at orientere dig om vores ydelser, indsende dit CV, orientere dig om job, søge på et job eller læse vores nyheder
 2. For at komme i betragtning til ledige stillinger er det en forudsætning at du enten ansøger på et konkret jobopslag eller indsender dit CV til os
 3. Når vi modtager dit CV, opbevarer vi det i CV-databasen hos CVforum der er medejer af TechSupply. Du accepterer derfor at tilbud om job i TechSupply kan blive udsendt via CVforum
 4. CV-databasen er en lukket database, hvor ingen andre end ledelsen og ansatte der arbejder med rekruttering har adgang
 5. Dine personlige oplysninger gemmes på krypteret server
 6. Dine personlige data videresendes ikke til tredjemand uden dit forudgående samtykke
 7. Det er gratis at benytte TechSupply som privat bruger
 8. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine data og de oplysninger vi eventuelt har om dig ved at kontakte os på telefon 77 430 340 eller skrive til os på mail@techsupply.dk
 9. Du kan modtage hjælp på telefon 77 430 340 eller via mail@techsupply.dk

FORMÅLET MED AT BENYTTE TECHSUPPLY.DK

TechSupply er en professionel leverandør af ingeniører og teknikere på lejebasis til udviklingsprojekter inden for pharma, biotek og medico industrien. 

Formålet med at besøge vores hjemmeside er at orientere dig om vores ydelser, indsende dit CV, modtage jobtilbud, søge på et job eller læse vores nyheder.

INDSEND CV

Som Privat bruger af TechSupply kan du gratis indsende dit CV. Dette sker via mailadressen job@techsupply.dk

Du kan ligeledes søge på opslåede jobannoncer hvortil du ligeledes kan indsende dit CV og eventuelt ansøgning via job@techsupply.dk

For at kunne indsende kræves at du accepterer TechSupply’s betingelser og cookiepolitik. Accepterer du ikke, kan du ikke indsende.

SØGNING PÅ JOBANNONCER

For at komme i betragtning til en stilling opslået af TechSupply er det en forudsætning, at vi modtager dit CV indeholdende informationer om kontaktdata, arbejdserfaring, uddannelse og kompetencer.

PERSONFØLSOMME DATA

Det er ikke tilladt at indtaste eller på anden vis fremsende personfølsomme data, der omhandler religion, seksuel orientering, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, eller dit helbred.

Hvis vi bliver bekendt med sådanne data, vil vi slette dem uden varsel.

RETTIGHEDER

Når TechSupply behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger (der kan dog være lovgivning, som forpligter os til at bevare oplysningerne i et givent tidsrum, og i givet fald kan sletning først ske efter udløbet af denne periode)
 • Du har ret til at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ligesom du kan have ret til at modsætte dig, at vi foretager behandlingen
 • Du har i nogle tilfælde ret til at modtage en udskrift af dine personoplysninger, hvilket i givet fald skal ske i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.

Hvis du vil gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på telefon +45 77 430 340 eller mail@techsupply.dk 

OPBEVARING OG SLETNING AF DATA

TechSupply opbevarer dit CV og øvrige data indtil du anmoder TechSupply om at slette dem eller de ikke længere er relevante.

Alle dine data opbevares og beskyttes på krypteret server.  Dine personoplysninger beskyttes under opbevaringen ved brug af sikkerhedsforanstaltninger der beskytter mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring og afsløring.

Sikkerhedsforanstaltningerne består bl.a. af datakryptering, firewall og autorisationskontrol i forbindelse med adgang til data. 

SUPPORT

Du kan modtage hjælp på telefon 77 430 340 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17. Uden for dette tidsrum kan du modtage hjælp via mail@techsupply.dk  

Du kan også forsøge at finde svar på dine spørgsmål under FAQ nederst på hjemmesiden.

SAMTYKKEERKLÆRING, KLAGEVEJLEDNING M.V.

Ved at benytte TechSupply bekræfter du:

 1. at du er indforstået med, at TechSupply behandler de nævnte personoplysninger om dig, herunder dit CV og din ansøgning.
 2. at du er indforstået med, at dit kun benyttes i forbindelse med interne rekrutteringer i TechSupply og ikke formidles til tredjemand uden dit forudgående samtykke
 3. at du er gjort bekendt med, at du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
 4. at du er indforstået med, at det er frivilligt at anvende TechSupply og at det således er frivilligt at afgive samtykke til behandlingen af personoplysningerne,
 5. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan rette kontakt til TechSupply med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger,
 6. at du er gjort bekendt med, at du kan anmode om indsigt i de personoplysninger TechSupply har om dig, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, herunder at TechSupply vil besvare sådanne anmodninger senest efter 1 måned,
 7. at være gjort bekendt med, at dine personoplysninger opbevares i højest 24 måneder samt at du til enhver tid kan bede TechSupply om at slette dem,
 8. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke med den konsekvens, at TechSupply sletter dine oplysninger og din brugerprofil,
 9. at TechSupply må kontakte dig pr. telefon og mail med jobmuligheder internt i TechSupply.

 

TechSupply forbeholder sig retten til at ændre og revidere betingelserne.

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.