CONTRACT MANAGER TIL BIOKEMISK VIRKSOMHED

Vi søger en Contract Manager til en biokemisk virksomhed

Virksomheden, der har hovedkontor i Københavnsområdet, er en stor leverandør af biokemikalier til det globale marked.

Stillingen er på permanent basis.

JOBBET

Med reference til den regionale leder vil du være ansvarlig for at udarbejde sourcing strategier og indkøbsplaner for CAPEX-projekter og deltage i udvælgelse af leverandører, udarbejde RFI/RFQ og forberede udbuds- og tilbudsevaluering. Desuden skal du forhandle pris, vilkår og betingelser og forberede kontrakten til underskrivelse.

Hertil kommer at støtte projektlederen i håndtering af reklamationer og ændringsordrer og stå i spidsen for forberedelse og gennemførelse af forhandlinger i tværfunktionelle teams og færdiggørelse af projektaftaler med udvalgte leverandører. Dette omfatter også at identificere og dele forretningsmuligheder, udfordre eksisterende leverandørforhold og sikre aftaler om evnen til at levere de bedste omkostningsreduktionsmuligheder (TCO).

Yderligere opgaver

 • Sikre al kommerciel kommunikation med leverandører, der kan påvirke det produkt eller den service, som leverandørerne leverer
 • Dokumentere relevante oplysninger/beslutninger for at sikre en entydig aftale med leverandøren
 • Evaluere og godkende leverandører og overholdelse af indkøbsstandarder og kvalitetsstandarder
 • Udfordre projekter til at fokusere på muligheder på nye markeder
 • Sikre, at leverandører systematisk inddrages i før- og efter evaluering af bæredygtighedstiltag og spørgsmål inden for økonomi, socialt ansvar, miljø, kvalitet og forretningsintegritet
 • Sikre, at kontrolaktiviteter vedrørende mål, aftaler, leverandører, (projekt)planer og rapporter finder sted via de etablerede rutiner og informationssystemer efter behov
 • Evaluere og godkende leverandører og overholdelse af kvalitetsstandarder
 • Udfordre projekter til at fokusere på muligheder på nye markeder

        Desuden skal du sikre, at projekter og opgaver udføres i overensstemmelse med det godkendte QMS-setup samt sikre, at kontrakter lever op til relevante love og lovgivning (kontakt til juridisk afdeling).

        KVALIFIKATIONER

        Du har betydelig erfaring fra en regional/international organisation inden for strategisk indkøb eller anden relevant funktion. Du mestrer at bruge din teoretiske baggrund og dokumenterede færdigheder i at få budskaber og resultater igennem. Desuden har du stærke projektledelsesevner samt analytiske evner inden for Sourcing, udbud, omkostningsvurdering og prismodeller.

        Hertil kommer følgende:

        • Stærke forhandlingsevner
        • Kan håndtere høj kompleksitet og foretage den nødvendige prioritering af opgaver og mål
        • En holdspiller med betydelig forståelse for forretningsdrivere og med globalt perspektiv til at samarbejde med kolleger fra forskellige regioner
        • Fremragende kommunikationsevner på modersmål såvel som engelsk mundtligt og skriftligt
        • Et godt kendskab til relevante IT-platforme
        • I stand til at navigere i et multikulturelt miljø

        Derudover skal du være nysgerrig på teknologier.

        Jobbet indeholder muligheden for at udvikle sig til Senior Contract Manager eller et vertikalt skift til Direct Sourcing eller Indirect Sourcing over tid.

        ANSÆTTELSESVILKÅR

        Du tilbydes attraktive løn- og ansættelsesvilkår i en teamorienteret og moderne kultur.

        Virksomheden har et stærkt fokus på socialt ansvar og medarbejdernes sikkerhed og trivsel.

        Du bliver ansat på funktionærvilkår med en løn, der fuldt ud matcher dine kvalifikationer. Dette inkluderer pension og sundhedsforsikring.

        Arbejdsstedet er beliggende i Hovedstadsområdet.

        SØG JOBBET

        Send din ansøgning og dit CV til job@techsupply.dk hurtigst muligt.

        Vi vil derefter kontakte dig med yderligere information

        Ansøgningsfrist ultimo Maj 2024