Kompetencer

Stærkstrømsingeniør
Svagstrømsingeniør
Automatik ingeniør
Maskiningeniør
Ingeniør (robotteknologi)
Kemi ingeniør
Mejeri ingeniør
Maskinmester
El-installatør
Elektriker
Automatiktekniker
Maskintekniker
Medicotekniker
Mejeritekniker
Elektroniktekniker
Robottekniker
Laboratorietekniker
Miljøteknolog
Energiteknolog
Produktionsteknolog
Maskinkonstruktør
Måletekniker (kalibrering)
PLC/SCADA programmør
Teknisk designer
Produktionsassistent
Indkøber