Ingeniør til el-teknisk projektledelse

Vi vokser og søger endnu en ingeniør til el-teknisk projektledelse

Vores ydelser tilgodeser et voksende behov for fleksibel adgang til ingeniører og teknikere på automatikområdet.

TechSupply er ejet af Ellegaard components, Skarby rustfri montage og CVforum i fællesskab. Tilsammen repræsenterer vi mere end 30 års erfaring med bemanding og gennemførelse af tekniske projekter. 

Vi udvælger og ansætter selv de ingeniører og teknikere der udbydes til vores kunder.

Kunderne udgøres af de helt store Pharmavirksomheder, ingeniørhuse m.v.

Det er vores vision er at være en solid og attraktiv arbejdsplads.

Jobbet

Du fastansættes i TechSupply og arbejder til dagligt i den Pharmavirksomhed, hvor projektet foregår.

Her indgår du i det lokale projektteam.

Virksomheden er beliggende i hovedstadsområdet.

Parallelt sørger vi for en solid backup ‘hjemmefra’ for bl.a. at sikre din trivsel i hverdagen.

Overordnet jobindhold

 • Projektledelse
 • Rådgivning om komponenter og installationer
 • Styring af bemanding og underleverandører
 • Opfølgning på kvalitet, budget, tidsplan og sikkerhed

Hertil følger rapportering om projektets fremskridt og status.

Kvalifikationer

Du har en baggrund som ingeniør, maskinmester, installatør eller tilsvarende suppleret med min. 3 års opdateret erfaring med projektledelse af komplekse el-tekniske installationer – gerne inden for Life Science.

Hertil kommer gode samarbejdsevner, en løsningsorienteret og selvstændig arbejdsstil samt fokus på kvalitet.

Dansk og engelsk i skrift og tale.

Ansættelsesvilkår

Jobbet er uden tidsbegrænsning.

Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesvilkår inklusiv pension og sundhedsforsikring.

Jobbet er på 37 timer ugentligt med mødetider afstemt med den lokale projektledelse. 

Der vil være mulighed for fjernarbejde når først du er kommet ordentligt ind i jobbet.

Tiltrædelse snarest muligt.  

Søg jobbet

Send en kort ansøgning suppleret med dit CV til job@techsupply.dk

Mærk ansøgningen med “Projektleder”

Vi opfordrer til at du søger jobbet selvom du måske ikke helt matcher alle krav.

For spørgsmål om jobbet kontakt Morten Otto på telefon 25700272

Ansøgningsfrist 22. september 2023

COOKIEPOLITIK

GENERELT

Vores Cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til hvilke cookies der lagres på din computer.

Når du besøger TechSupply indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet.

I denne cookiepolitik kan du læse i detaljer om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvem der har adgang til oplysningerne, hvad vi bruger dem til, samt hvem du kan kontakte vedrørende de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende TechSupply giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

COOKIES

Når du besøger TechSupply modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Du kan få flere oplysninger om hvordan du undgår eller sletter cookies ved f.eks. at klikke på dette link fra Erhvervsstyrelsen:

https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men der kan være udeladt nogle. Du kan som regel finde hjælp direkte i din browser omkring cookie indstillinger.

HVAD ER EN COOKIE

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af TechSupply ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende information der er individualiseret til din browser.

En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI COOKIES

De cookies, der er sendt til dig fra TechSupply, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang du var inde på TechSupply. Hver gang du besøger vores website igen, forlænges perioden. Disse cookies opbevares derfor i højst 24 måneder fra dit seneste besøg.

HVAD BRUGES VI COOKIES TIL

Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Herved får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og andre brugeres interesser og ønsker.

SUPPORT

For yderligere oplysninger kontakt os på telefon 12345678 eller mail@TechSupply.dk

 

PERSONDATAPOLITIK

Herunder finder du gældende Persondatapolitik der tillige er gældende Betingelser for brug af TechSupply for private brugere.

DEN DATAANSVARLIGE

TechSupply ApS Stærkendevej 43, 4000 Roskilde, CVR.nr. 12345678

DET VIGTIGSTE AT VIDE SOM PRIVATBRUGER AF TECHSUPPLY.DK

Som privat bruger af TechSupply er det vigtigt at du ved følgende:

 1. Formålet med at besøge vores hjemmeside er at orientere dig om vores ydelser, indsende dit CV, modtage jobtilbud, søge på et job eller læse vores nyheder
 2. For at komme i betragtning til ledige stillinger er det en forudsætning at din ansøger på et konkret jobopslag eller indsender dit CV til os
 3. Når vi modtager dit CV, opbevarer vi det i vores CV-database
 4. CV-databasen er en lukket database, hvor ingen andre end ledelsen og ansatte der arbejder med rekruttering har adgang
 5. Dine personlige oplysninger gemmes på krypteret server
 6. Dine personlige data videresendes ikke til tredjemand
 7. Det er gratis at benytte TechSupply som privat bruger
 8. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine dat og de oplysninger vi eventuelt har om dig ved at kontakte os på telefon 12345678 eller skrive til os på mail@techsupply.dk
 9. Du kan modtage hjælp på telefon 12345678 support@TechSupply.dk

FORMÅLET MED AT BENYTTE TECHSUPPLY.DK

TechSupply udlejer automatikfolk til tekniske projekter.

Formålet med at besøge vores hjemmeside er at orientere dig om vores ydelser, indsende dit CV, modtage jobtilbud, søge på et job eller læse vores nyheder.

INDSEND CV

Som Privat bruger af TechSupply kan du gratis indsende dit CV.

Dette sker via mailadressen job@techsupply.dk

Du kan ligeledes søge på opslåede jobannoncer hvor du ligeledes kan indsende dit CV og eventuelt ansøgning via job@techsupply.dk

For at kunne indsende kræves at du accepterer TechSupply’s betingelser og cookiepolitik. Accepterer du ikke, kan du ikke indsende.

SØGNING PÅ JOBANNONCER

For at komme i betragtning til en stilling opslået af TechSupply er det en forudsætning, at vi modtager dit CV samt, at det er oprettet med nødvendige kontaktdata, arbejdserfaring, uddannelse og evt. kompetenceoversigt

PERSONFØLSOMME DATA

Det er ikke tilladt at indtaste eller på anden vis fremsende personfølsomme data, der omhandler religion, seksuel orientering, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, eller dit helbred.

Hvis vi bliver sådanne data, vil vi slette dem uden varsel.

RETTIGHEDER

Når TechSupply behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger (der kan dog være lovgivning, som forpligter os til at bevare oplysningerne i et givent tidsrum, og i givet fald kan sletning først ske efter udløbet af denne periode)
 • Du har ret til at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ligesom du kan have ret til at modsætte dig, at vi foretager behandlingen
 • Du har i nogle tilfælde ret til at modtage en udskrift af dine personoplysninger, hvilket i givet fald skal ske i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.

Hvis du vil gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på telefon +45 12345678 eller support@TechSupply.dk

OPBEVARING OG SLETNING AF DATA

TechSupply opbevarer dit CV og øvrige data indtil du selv sletter dem, eller indtil du anmoder TechSupply om at slette dem.

Når dine data først er slettet, skal du indsende dit CV på ny for at blive kontaktet om relevante job.

Du har selv ansvaret for, at dine data er korrekte og lovlige.

Alle dine data opbevares og beskyttes på krypteret server indtil du eventuelt sletter din konto eller anmoder TechSupply om at slette din konto.  Dine personoplysninger beskyttes under opbevaringen ved brug af sikkerhedsforanstaltninger der beskytter mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring og afsløring. Sikkerhedsforanstaltningerne består bl.a. af datakryptering, firewall og autorisationskontrol i forbindelse med adgang til data. 

SUPPORT

Du kan modtage hjælp fra Supportfunktionen på telefon +45 12345678 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17. Uden for dette tidsrum kan du modtage hjælp ved at skrive til mail@techsupply.dk  

Du kan også forsøge at finde svar på dine spørgsmål under FAQ i bunden af websiden.

SAMTYKKEERKLÆRING, KLAGEVEJLEDNING M.V.

Ved at benytte TechSupply bekræfter du:

 1. at du er indforstået med, at TechSupply behandler de nævnte personoplysninger om dig, herunder dit CV og din ansøgning.
 2. at du er indforstået med, at dit kun benyttes i forbindelse med interne rekrutteringer i TechSupply og ikke formidles til tredjemand
 3. at du er gjort bekendt med, at du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk,
 4. at du er indforstået med, at det er frivilligt at anvende TechSupply og at det således er frivilligt at afgive samtykke til behandlingen af personoplysningerne,
 5. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan rette kontakt til TechSupply med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger,
 6. at du er gjort bekendt med, at du kan anmode om indsigt i de personoplysninger TechSupply har om dig, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, herunder at TechSupply vil besvare sådanne anmodninger senest efter 1 måned,
 7. at være gjort bekendt med, at dine personoplysninger opbevares i højest 24 måneder samt at du til enhver tid kan bede TechSupply om at slette dem,
 8. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke med den konsekvens, at TechSupply sletter dine oplysninger og din brugerprofil,
 9. at TechSupply må kontakte dig pr. telefon og mail med jobmuligheder internt i TechSupply.

TechSupply forbeholder sig retten til at ændre og revidere betingelserne.

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.